Browse By

Daily Archives: June 12, 2012

No Thumbnail

Manifesto ng Tunay Na Lalake – 2012 edition

This post is “inspired” (is there any other word?) by Hay Men! Ang blog ng mga tunay na lalake! 10. Ang tunay na lalaki, hindi manonood ng “Glee” kahit kailan. 9. Ang tunay na lalaki, mas pipiliing manood ng NBA kaysa samahan sa mall ang