Pag-ibig ang Bukod na Ganap na Pagkakaisa.

%d bloggers like this: