Browse By

Tag Archives: pambansang buwan ng kasaysayan 2016

buwan ng kasaysayan 2016 tema

National History Month theme 2016: “Kasaysayan, saligan ng diwang makabayan”

Apart from celebrating the National Language Month (Buwan ng Wika), schools of all levels across the Philippines will also be celebrating the National History Month this coming August. According to the National Historical Commission of the Philippines or NHCP, the theme for this year’s celebration

%d bloggers like this: