READ HERE: “Bagong Pilipinas” pledge – full text

READ HERE: “Bagong Pilipinas” pledge – full text

The office of President Ferdinand Marcos, Jr. released Memorandum Circular #52 mandating all government offices in the country to include the recital of the “Bagong Pilipinas” hymn and pledge during flag raising and retreat ceremonies. The memorandum was belatedly released by Malacañang this June 9 and is set to take effect immediately.

The Marcos administration has been using the “Bagong Pilipinas” tagline to brand its governance and leadership since January 2024. The formal title of this pledge is “Panata sa Bagong Pilipinas,” and its full text can be read below.

PANATA SA BAGONG PILIPINAS

Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas.

Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal

Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan;

Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking Bayan;

Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan;

Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan.

Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan.

Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal;

Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit; hindi makasarili kundi para sa mas nakararami; tatahakin ko ang landas tungo sa isang Bagong Pilipinas!

About Author

Comments

comments

Mark Pere Madrona

The Filipino Scribe (TFS) is managed by Mark Pere Madrona, a multi-awarded writer and licensed professional teacher from the Philippines. Mr. Madrona earned his master’s degree in history from the University of the Philippines-Diliman last 2020. He obtained his bachelor’s degree in journalism cum laude from the same university back in 2010. His area of interests includes Philippine journalism, history, and politics as well as social media. Know more about him here: https://www.filipinoscribe.com/about/.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.